Hans Jansen
Arabist
2015

De Koran roept op tot het uitroeien van christenen

Twee weken voor zijn overlijden spraken we met de bekende arabist Hans Jansen. De buitengewoon aardige intellectueel schreef talloze boeken over hoe de islam volgens hem in elkaar zit en was nauw betrokken bij de totstandkoming van een gezaghebbende Nederlandse koran-vertaling. Sind een klein jaar zat hij voor de PVV in het Europees Parlement. In heel Nederland werd hij als uitgesproken denker en arabist gerespecteerd. CIP.nl vroeg hem naar de verschillen tussen het christendom en de islam. Met een sigaar in z’n mond en een ondeugende glimlach: “Gelukkig zijn er veel moslims die zich van IS weinig aantrekken. Net zoals er veel katholieken zijn die zeggen dat de biecht niks voor hen is.”

Wat zijn volgens u de belangrijkste dingen die Nederlanders niet weten ten aanzien van de islam?
“’Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen, behandelt gij hen dan alzo.’ Dat kent men binnen de islam niet. Nederlanders weten dat niet. Die denken dat die regel binnen de islam gemeengoed is, maar dat is niet zo. Er is binnen de islam ook geen gelijkheid. Kijk maar naar de sharia. Daarin worden mannen en vrouwen heel verschillend behandeld, net zoals seksuele minderheden. Mohammed maakte bovendien slaven en verhandelde die.”

“De islam presenteert zich in de ogen van veel Nederlanders als een godsdienst die heel veel op het christendom lijkt. Dat is niet zo. Als christen moslim worden mag wel. Maar draait het maar eens om. Als je als moslim een christen wordt dan hakken ze je kop eraf.”

“De islam stelt ook dat iedere seconde Allah de kosmos herschept. Dus de wetten van de kosmos zijn misschien een kwartier geleden veranderd. Dat maakt de kosmos, het leven hier op aarde, ook minder interessant. Eigenlijk doet het leven hier op aarde er ook niet toe, als je maar in het paradijs komt. Daarom is het ook een zooitje in veel islamitische landen.”

“Een moslim kan ook niet echt in gesprek gaan met God. Mozes ging volgens Joden en christenen met een beroep op Gods redelijkheid in discussie met God. Voor een moslim is zoiets ondenkbaar. Bij een moslim is Allah de baas en de baas heeft altijd gelijk. Alles wordt van boven opgelegd. Niet met zachte hand. Er is dan ook geen commentaar van de Koran te vinden waarin staat dat de islam vrede is. Iedereen moet zich namelijk onderwerpen.”

Hoe komt het dan dat Nederlanders dit volgens u niet weten?
“De meeste mensen zijn te lui of willen zich niet verdiepen in wat de islam voorschrijft. Ik snap dat ook wel. Als je dat doet dan ben je geschokt. Vrouwen stenigen, slavinnen verkrachten, kerkdiensten verstoren.. Bovendien, als je je in de islam verdiept en je stelt dat de Koran niet het woord van God niet is, dan is Mohammed een leugenaar. Dan wordt je verdacht van blasfemie.”

In welke mate roept de Koran op tot geweld? Hebben bijvoorbeeld moslims die christenen vermoorden de Koran niet goed begrepen?
“De Koran jut moslims voortdurend op om niet-moslims te vervolgen. Het roept op tot dingen die volgens het Nederlands strafrecht verboden zijn.” Hans pakt z’n notitieboekje uit z’n borstzak citeert de ene na de andere korantekst op: “Sla ze dood waar je ze maar vind’, ‘vermoord niet-moslims waar je ze maar tegenkomt.”

“Wat IS nu doet in het Midden-Oosten is precies zoals het in de boeken staat. Ik heb ook wel eens geroepen dat ik 500 euro uitloof aan degene die mij iets kan laten zien wat IS nu doet en wat niet in lijn is met de Koran en de sharia. En daarmee bedoel ik ook het overboord gooien van christenen of het verkrachten van vrouwen. Want volgens de sharia mag je een gevangene als seksslaaf gebruiken.”

“Gelukkig zijn er veel moslims die hier anders in zitten. Maar dat wil niet zeggen dat de Koran dit soort praktijken niet voorschrijft. In soera 9:30 staat over wie gelooft dat Christus de Zoon van God is: ‘Moge Allah hem doden in de strijd’.”

In het Oude-Testament zijn ook teksten te vinden waarin God oproept tot geweld.
“Dat klopt. Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden. Soms riep God mensen op om de Amelekieten te doden. Maar zo’n tekst heeft alleen betrekking op toen. Bovendien ken ik geen Amalekiet. Al die teksten zijn nu niet meer van toepassing. In de Koran zijn al de teksten die oproepen tot geweld juist nog wel van kracht.”

Moeten christenen in Nederland bang zijn van de islam?
“Ja, die moeten zich zeker zorgen maken. Mohammed zei dat hij was gekomen om de kruik, de luit en het kruis weg te vagen. Misschien denk je dat het geweld van moslims buiten Europa blijft. Maar iedere keer wanneer ik naar de Mattheus Passion ga denk ik: ‘Hoe lang nog?’ Ik zie een sluipend proces. Synagogen worden al beschermd door de politie. De Koran roept echter niet alleen op tot het uitroeien van de Joden, maar ook van de christenen. Ik verzeker je dat kerken binnenkort ook moeten worden beveiligd. Ach, misschien ben ik een aansteller.”
“Iedere keer wanneer ik naar de Mattheus Passion ga denk ik: ‘Hoe lang nog?'”

Moslims van IS zijn uit op een kalifaat. Christenen verwachten de komst van het Koninkrijk van God. Wat is het grote verschil?
“Het Koninkrijk van God is veel abstracter. Het is meer een state of mind. Daarom zei Jezus ook: ‘Het koninkrijk van God is niet van deze wereld.’ Het is ook in die zin minder gespecificeerd. Er zijn wel geboden om na te streven, maar bij overtreding horen geen gespecificeerde straffen. Binnen het christendom wordt ook veel meer een beroep gedaan op de redelijkheid gedaan: ‘Hoe zou ik zelf behandeld willen worden?’ En liefde is het grote gebod. Het kalifaat werkt anders. Daar is sprake van een land met landsgrenzen dat toebehoort aan het kalifaat. Ook zijn er duidelijke regels. Overspelige vrouwen moeten worden gestenigd en dieven de handen afgehakt.”

Hans Jansen overleed op 5 mei 2015 en werd 72 jaar.