Een andere Mohammed

Herman H. Somers
Dr. Psychologie
Antwerpen, 1993

De getuigenissen van de tijdgenoten van Mohammed bevestigen het beeld dat de hadiths van hem beschrijft: dat van een roofzuchtige religieuze tiran.

De psycholoog Dr Herman H. Somers geeft een goede beschrijving van het leven van Mohammed in zijn uitgebreide stuk “Een andere Mohammed”
en besteedt vooral aandacht aan de onbewuste beschrijving in de hadiths van Mohammeds ziektebeeld: acromegalie.

Somers gaat ook in op traumatiserende gebeurtenissen in het leven van Mohammed: de aanranding van de jonge Mohammed door twee volwassen mannen, het ontbreken van een vaderfiguur in zijn leven en later de vele sterfgevallen van naaste familieleden.

Mohammed heeft ondanks zijn vele vrouwen en slavinnen slechts één dochter die hem overleefde op de wereld gezet, veel kinderen overleden spoedig na de geboorte.

De hallucinaties van Mohammed worden ook grondig geanalyseerd, en Somers geeft hiermee een volkomen logische verklaring van het verschijnsel Mohammed als profeet.

Hoofdstukken:

  1. Geschiedenis of mythe
  2. De berooide wees
  3. Mohammed en zijn vrouwen
  4. Islam en seks
  5. De profeet en zijn tumor
  6. Allah is groot
  7. Het zwaard van Allah
  8. Mohammed, Mozes en Christus